od
16-4-2018
do
22-4-2018
vodja
Velikanje Janez
resevalec_1
Ivačič Matjaž
resevalec_2
Ciperle Joža