od
1-1-2018
do
7-1-2018
vodja
Velikanje Janez
resevalec_1
Kranjc Matej
resevalec_2
Lanz Rudi