od
18-9-2017
do
24-9-2017
vodja
Velikanje Janez
resevalec_1
Kranjc Matej
resevalec_2
Lanz Rudi