od
5-6-2017
do
11-6-2017
vodja
Velikanje Janez
resevalec_1
Kranjc Matej
resevalec_2
Lanz Rudi