od
20-2-2017
do
26-2-2017
vodja
Velikanje Janez
resevalec_1
Kranjc Matej
resevalec_2
Lanz Rudi